Leszek Kolankiewicz

(ur. 1954 r.) prof. w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej UW (i były dyrektor tego Instytutu), wykładowca na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. W latach 1973–1982 współpracował z Jerzym Grotowskim i Teatrem Laboratorium. Zainteresowania badawcze: antropologia widowisk, zwłaszcza kultów transowych i misteryjnych, nauka o teatrze, zwłaszcza w zakresie współczesnych poszukiwań teatralnych (teatr Grotowskiego, teatr Artauda), antropologia społeczna, głównie obrzędów i obyczajów świątecznych, psychologia religii, ze szczególnym uwzględnieniem wierzeń Dalekiego Wschodu. Autor m.in. "Samba z bogami: opowieść antropologiczna" (1995, wyd. 1); "Dziady: teatr Święta Zmarłych" (1999); "Wielki mały wóz" (2001).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Eleusis: oczy szeroko zamknięte, w: Między teatrem a literaturą, red. Adolf Juzwenko, Jan Miodek

Na drodze do kultury czynnej: o działalności instytutu Grotowskiego Teatr Laboratorium w latach 1970-1977