1. Od Wydawcy – Ludwik Falszen
  2. Od autora opracowania – Leszek Kolankiewicz
  3. Przekroczenie teatru
  4. Święto
  5. Poszukiwania kulturowe z udziałem ludzi z zewnątrz
  6. Dwa rodzaje kultury
  7. Dwa bieguny kontaktu
  8. Program Globalny i Przedsięwzięcie Góra
  9. Człowiek percepcji i czynienia

Od Wydawcy – Ludwik Falszen


0005


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska