Między Gdańskiem a Sundem: studia nad handlem bałtyckim od połowy XVI do połowy XVII w.
Antoni Mączak

93 stron
Okladka