1. Rozdział I. Strefa bałtycka jako problem badawczy
 2. Rozdział II. Rejestry cła sundzkiego jako źródło do badania cen
 3. Rozdział III. Wokół bilansu strefy bałtyckiej
 4. Rozdział IV. Bilans handlu morskiego Polski z Zachodem
 5. Rozdział V. Gdańsk i Elbląg: kontrasty bilansu w handlu morskim
 6. Rozdział VI. Bilans handlu morskiego Królewca i Prus Książęcych
 7. Rozdział VII. Bilans handlu angielskiego ze strefą bałtycką
 8. Rozdział VIII. Bilans handlu holenderskiego na Bałtyku
 9. Rozdział IX. Układ cen w handlu bałtyckim
 10. Rozdział X. Strefa bałtycka a problem wczesnego kolonializmu
 11. Rozdział XI. Handel bałtycki a wzrost i rozwój gospodarczy strefy
 12. Wykaz skrótów
 13. Summary
 14. Spis tabel (List of tables)
 15. Spis wykresów (List of diagrams)

Rozdział I. Strefa bałtycka jako problem badawczy


0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku