Antoni Mączak

prof. Instytutu Historycznego UW. Zmarł w 2003 r. Członek Polskiej Akademii Nauk, Królewskiej Duńskiej Akademii Nauk i Akademii Europejskiej z siedzibą w Londynie. Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Studiów Brytyjskich UW. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Wykładał w wielu ośrodkach akademickich w kraju i za granicą, m.in. w Szwecji, USA i Kanadzie. Zainteresowania badawcze: historia Polski w kontekście historii powszechnej, historia gospodarcza, polityczna i społeczna. Autor m.in.: "Angielska Kompania Wschodnia a bilans handlu bałtyckiego w drugiej połowie XVI w." (1969); "Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945", t. 1-2 (redakcja: 1981); "Dynastie Europy" (redakcja: 1997 i dalsze wydania); "Gospodarka, ludzie, władza" (współredakcja: 1998); "Nierówna przyjaźń: układy klientalne w perspektywie historycznej" (2003).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Między Gdańskiem a Sundem: studia nad handlem bałtyckim od połowy XVI do połowy XVII w.

Sukiennictwo wielkopolskie w XVI-XVII wieku

U źródeł nowoczesnej gospodarki europejskiej