Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich
Janusz Mucha

169 stron
Okladka