Implikacje moralne teologii wspólnoty małżeńsko-rodzinnej w nauczaniu Cerkwi prawosłanej i Kościoła rzymskokatolickiego: studium porównawcze
Jacek J. Pawłowicz

202 stron
Okladka