Jacek J. Pawłowicz

dk., dr teologii moralnej. Zainteresowania badawcze: małżeństwo i rodzina, problemy wychowawcze młodzieży, etyka mediów oraz teologia Cerkwi prawosławnej. Autor m.in.: Ojcze, zgrzeszyłem... (2006); Zagubiona godność kobiety (2007); Krocząc za św. Pawłem (2008).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Implikacje moralne teologii wspólnoty małżeńsko-rodzinnej w nauczaniu Cerkwi prawosłanej i Kościoła rzymskokatolickiego: studium porównawcze