Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku
Maria Bogucka

153 stron
Okladka