Dialogalny charakter przymierza małżeńskiego: studium teologiczno-moralne
Jerzy M. Szyran

183 stron
Okladka