Jerzy M. Szyran

OFMConv. (Franciszkanie Konwentualni, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych), dr, wykładowca teologii moralnej w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Cenzor kościelny książek i treści religijnych dla Wydawnictwa Kurii Prowincjalnej OO. Franciszkanów w Warszawie i dla Wydawnictwa OO. Franciszkanów w Niepokalanowie. Prowadzi stronę http://www.szyran.republika.pl/. Zainteresowania badawcze: etyczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty miłości i seksualności, teologia modlitwy, psychologia i teologia rodziny i małżeństwa, teologia biblijna, teologia dogmatyczna, ze szczególnym uwzględnieniem sakramentu pokuty i pojednania, filozofia społeczna, bioetyka. Autor m.in. "Grzechy i grzeszki: nasz portret nie-święty" (2006); "Nie taki konfesjonał straszny, czyli o pokucie i nawróceniu" (2007); "Asceza dla każdego" (2007); "Dekalog - zasady życia" (2008); "Niedziela Dzień Pański - dzień rodziny" (2010).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Modele postaw seksualnych w polskich pismach młodzieżowych okresu transformacji ustrojowej: próba oceny

Dialogalny charakter przymierza małżeńskiego: studium teologiczno-moralne