1. Wstęp
 2. Rozdział I. Polityka caratu wobec drobnej szlachty przed powstaniem listopadowym
 3. Rozdział II. Szlachta "prawdziwa" i "fałszywa" - spis i podział szlachty w latach 1831-1834
 4. Rozdział III. Szlachta zdeklasowana - jednodworcy i obywatele
 5. Rozdział IV. Szlachta legitymująca się - weryfikacje szlachectwa w latach 1834-1863
 6. Rozdział V. Ostatni okres deklasacji - lata 1863-1868
 7. Zakończenie
 8. Wykaz skrótów
 9. Spis tabel i wykresów
 10. Wykaz ważniejszych aktów prawnych dotyczących polskiej szlachty
 11. Bibliografia
 12. Spis ilustracji

Wstęp


0003 0004 0005


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku.