Czynności woźnego sądowego: z badań nad funkcjonowaniem sądów prawa polskiego w średniowieczu
Zygfryd Rymaszewski

204 stron
Okladka