1. Wprowadzenie
  2. Część I. Zwrot ku doświadczeniu w badaniach społecznych
  3. 1. Ku nowym wzorcom badań społecznych w Polsce
  4. CZĘŚĆ II. Badacz - istota doświadczająca
  5. 1. Model badań poprzez wspólne doświadczenie, czyli o pewnej wersji empirii "jakościowej"
  6. 2. Badacz jako narzędzie (zarys problematyki odmiotowości badacza)
  7. Część III. Ze studiów nad doświadczeniem indywidualnym i społecznym w badaniach kultury
  8. 1. "Talabot", czyli badacz społeczny jako przedmiot i podmiot zarazem
  9. Zakończenie
  10. Podziękowania
  11. Bibliografia

Wprowadzenie


0001 0002 0003 0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska