Ars musica w krakowskich traktatach muzycznych XVI wieku
Elżbieta Witkowska-Zaremba

157 stron
Okladka