1. Od autorki
 2. Wstęp
 3. I. Generalia
 4. 1. Klasyfikacja muzyki
 5. Podziały, terminy, definicje
 6. Schematy klasyfikacyjne
 7. 2. Definicja muzyki
 8. 3. Musicus – cantor
 9. 4. Pochodzenie muzyki
 10. Etymologia muzyki
 11. „Wynalazcy” muzyki
 12. 5. Właściwości i cel muzyki
 13. II. Singularia
 14. 6. Skala muzyczna i jej dyspozycja
 15. Voces
 16. Litterae
 17. Claves
 18. Cantus
 19. 7. Solmizacja
 20. Mutacja
 21. Solmisatio vera i solmisatio ficta
 22. 8. Interwały
 23. Termin „modus”
 24. Zasób interwałów
 25. Klasyfikacja interwałów
 26. Właściwości brzmieniowe interwałów
 27. 9. Octo toni
 28. Termin „tonus”
 29. Właściwości konstrukcyjne tonów
 30. Właściwości wyrazowe tonów
 31. Uwagi końcowe
 32. Wybór cytowanych tekstów w przekładzie
 33. Bibliografia
 34. Summary
 35. Wykaz skrótów
 36. Spis ilustracji
 37. Indeks imienny
 38. Indeks terminologiczny

Od autorki


0003 0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska