Elżbieta Witkowska-Zaremba

(1946-) polska muzykolog i filolog klasyczny. Prof. Pracowni Historii Muzyki w Zakładzie Historii Muzyki Instytutu Sztuki PAN i dyrektor Instytutu. Członek Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Redaktor naczelna kwartalnika „Muzyka”. Zainteresowania badawcze: historia muzyki europejskiej późnego antyku, średniowiecza i wczesnej nowożytności, ze specjalnym uwzględnieniem źródeł środkowoeuropejskich i paleografii muzycznej, edytorstwo tekstów łacińskich z zakresu teorii muzyki. Autorka m.in.: "Pisma o muzyce" / Jerzy Liban (opracowanie i przekład z łac.: 1984); "Pisma o muzyce" / Sebastian z Felsztyna (opracowanie i przekład z łac.: 1991); "Musica Muris i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej" (równoległe wydanie polskie i angielskie: Musica Muris and speculative trend in the medieval musicography: 1992); "The theory of music. Vol. 5, Manuscripts from the Carolingian era up to c. 500 in the Czech Republic, Poland, Portugal and Spain: descriptive catalogue. Pt. 2, Poland" (1997); "Notae musicae artis: musical notation in Polish sources 11th-16th century: studies" (redakcja: 2001).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Ars musica w krakowskich traktatach muzycznych XVI wieku