Karol Modzelewski

(ur. 1937) emeryt. prof. Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytutcie Historycznym UW. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej i współzałożyciel Solidarności. Kilkakrotnie aresztowany i więziony m.in. za list otwarty do partii i działalność związkową. W latach 1972–1983 zatrudniony w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu. W 1974 obronił doktorat pracą „Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego”, a cztery lata później uzyskał habilitację na podstawie rozprawy poświęconej Italii wczesnośredniowiecznej. Do 1992 pracował w Instytucie Historii PAN, w 1990 uzyskując tytuł naukowy profesora. W latach 1992–1994 był wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1994 r. pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał w paryskiej École des Hautes Études en Sciences Sociales, w Collège de France i na rzymskim uniwersytecie La Sapienza. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Autor m.in.: „List otwarty do partii" (współautor: 1966); „Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego: X-XIII wiek" (1975 wyd. I); „Dokąd od komunizmu?" (1993); „Życiodajny impuls chuligaństwa: notatki z lat 1993-2002" (2003); „Barbarzyńska Europa" (2004); „Zajeździmy kobyłę historii: wyznania poobijanego jeźdźca' (2013; wyróżniona w 2014 r. Nagrodą Literacką „Nike”, Nagrodą Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego oraz Nagrodą im. księdza Józefa Tischnera).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek

Chłopi w społeczeństwie polskim. [T. 1], Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej