Chłopi w społeczeństwie polskim. [T. 1], Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej
Karol Modzelewski

148 stron
Okladka