Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek
Karol Modzelewski

134 stron
Okladka