1. Słowo wstępne
  2. Przemieniająca miłość Oblubieńca – "Kazanie na dzień św. Katarzyny"
  3. Między miłością do Boga a miłością do bliskich – "Legenda o św. Aleksym"
  4. Chaos i ład – "Lament świętokrzyski"
  5. Stopnie do nieba – "Żołtarz Jezusow Władysława z Gielniowa"
  6. Zakończenie
  7. Bibliografia
  8. Indeks nazwisk i podziękowania

Między miłością do Boga a miłością do bliskich – "Legenda o św. Aleksym"


0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

Dalej: 21-41

Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska