1. Słowo wstępne
  2. Przemieniająca miłość Oblubieńca – "Kazanie na dzień św. Katarzyny"
  3. Między miłością do Boga a miłością do bliskich – "Legenda o św. Aleksym"
  4. Chaos i ład – "Lament świętokrzyski"
  5. Stopnie do nieba – "Żołtarz Jezusow Władysława z Gielniowa"
  6. Zakończenie
  7. Bibliografia
  8. Indeks nazwisk i podziękowania

Słowo wstępne


0004 0005


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska