1. Wprowadzenie
  2. „My” i „oni” – czyli antropologiczne badania nad kultur
  3. Relatywizm kulturowy i jego epistemologiczny wymiar
  4. Dane lingwistyczne a interpretacja systemów kulturowych
  5. Od języka przedmiotowego do metajęzyka „refleksyjnego”. Postmodernizm w antropologii
  6. Antropologia jako dziedzina kultury
  7. Kultura – ludowość – postfolkloryzm
  8. Bibliografia
  9. Summary: Dimensions of anthropological cognition of culture

Wprowadzenie


0004 0005 0006 0007


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska