Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej)
Elżbieta Kaczyńska
Kazimierz Piesowicz

279 stron
Okladka