1. I. Jak pisać dzisiaj o telewizji w Polsce?
 2. II. Publiczne - masowe - prywatne: spory wokół telewizji
 3. III. Jak telewizja znaczy - kim jest widz? Między hegemonią centrum a pluralizmem odbioru
 4. IV. Telewizja jako polityka: kandydaci na ekranie
 5. V. Wiadomości telewizyjne jako mydlana opera dla mężczyzn
 6. VI. Polski talk i amerykański show
 7. VII. Płeć, władza i kłopotliwe przyjemności: przypadek mydlanej opery
 8. VIII. „Kabaret Olgi Lipińskiej” i „Lalamido”, czyli transgresja w kulturze
 9. IX. Reklama telewizyjna: globalna - lokalna - polska
 10. X. Wideo jako wyzwanie dla telewizji, czyli we władzy pilota
 11. XI. Jak kończy się telewizja? Początek cyfrowego życia
 12. XII. Obywatel, konsument, dziecko: pytania o widza telewizyjnego, pytania o znaczenia życia codziennego
 13. Bibliografia
 14. Indeks nazwisk
 15. Summary

I. Jak pisać dzisiaj o telewizji w Polsce?


0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska