Statystyka w badaniach medycznych
Jerzy A. Moczko
Grzegorz H. Bręborowicz
Ryszard Tadeusiewicz

65 stron
Okladka