Społeczeństwo rozumne? O relacji między jednostkami a racjonalnością
Katarzyna Cikała (red.)
Kamil Drążkiewicz (red.)
Wojciech B. Zieliński (red.)

81 stron
Okladka