1. Socjologia zamieszkiwania. Zarys perspektywy – Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk
 2. Część I. Konfiguracje społeczne
 3. „Ja” czy „my” w przestrzeni? Doświadczenia i klasyfikacje w sytuacjach współzamieszkiwania – Grażyna Woroniecka
 4. Czy taki diabeł straszny? O współzamieszkiwaniu synowych i teściowych – Magdalena Stankowska
 5. Kiedy para staje się parą? O roli wspólnego zamieszkania dla związku na podstawie badań nad trójmiejskimi parami – Magdalena Żadkowska
 6. Część II. Gry prywatnością
 7. Wycieczka po pokoju nastolatki: praktyki prezentacji przestrzeni prywatnej w wideoblogach – Joanna Bielecka-Prus
 8. Przyjmowanie gości w przestrzeni domowej jako problem granicy między publicznym a prywatnym – Marta Skowrońska
 9. Część III. Strategie udomowienia – między autoekspresją a ofertą
 10. Dom na suburbiach. Ideał podmiejskiego zamieszkiwania a strategie udomowienia – Katarzyna Kajdanek
 11. Przestrzeń zamieszkiwania jako nośnik procesu gentryfikacji na przykładzie Nowej Huty – Jacek Gądecki
 12. Osiedle pilnie strzeżone: społeczno-przestrzenne studium przypadku – Maciej Szwarc
 13. Wnętrze – dobre, czyli jakie? Anna Mindykowska
 14. Część IV. Między domem a niedomem
 15. Dom migracyjny czy niedom – model zamieszkiwania uchodźców z Kaukazu w Polsce – Marta Pietrusińska
 16. Mieszkania klientów pomocy społecznej w świetle koncepcji domu i niedomu (na przykładzie mieszkań nastoletnich rodziców z łódzkich enklaw biedy) – Paulina Bunio-Mroczek
 17. Zakończenie

Socjologia zamieszkiwania. Zarys perspektywy – Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk


0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska