1. Słowo wstępne
  2. Zapasy z rzymskim Antychrystem
  3. Rejowe zapasy z rzymskim Antychrystem
  4. Facecje – między zgorszeniem a lekarstwem
  5. Figlik jako oręż przeciw „nauce fałszywej”
  6. Compassio Christi i compassio asini
  7. Wielkopiątkowe „szatańskie wymysły”
  8. Miłość oblubieńcza i bałwochwalcze cudzołóstwo
  9. Zakończenie
  10. Wykaz skrótów, indeks epigramatów Mikołaja Reja i indeks nazwisk
  11. Nota bibliograficzna

Słowo wstępne


0003 0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska