Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej
Marta Cobel-Tokarska
Marcin Dębicki

137 stron
Okladka