Marta Cobel-Tokarska

Dr socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Magisterium: filologia romańska (UW). Członkini: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zainteresowania badawcze: wielokulturowość pogranicza (Karpaty, Europa Środkowa); zagłada Żydów w ujęciu socjologicznym; antropologia kulturowa i socjologia kultury, socjologia życia codziennego, socjologia przestrzeni, socjologia sportu; PRL. Autorka m.in.: "Bezludna wyspa, nora, grób: wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce" (2012).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Od obyczaju do mody: przemiany życia codziennego

Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej

Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej