1. Od autora
 2. Część I. Raport z badań. Wielkie zaniepokojenie i... zamieszanie
 3. Kościół katolicki i katolicy wobec sekt
 4. Próby uporządkowania obrazu sekt
 5. Wyniki badań zespołu
 6. Część II. Aneks. Nieco historii
 7. Fascynacje kulturowe
 8. Izolacjonizm i próby jego przełamiania
 9. Część III. Bibliografia. Zagadnienia ogólne
 10. Sekty i nowe ruchy religijne o rodowodzie chrześcijańskim
 11. Sekty i nowe ruchy religijne wywodzące się z tradycji Dalekiego i Bliskiego Wschodu
 12. Sekty i nowe ruchy religijne wywodzące się z tradycji Europy przedchrześcijańskiej

Od autora


0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska