1. Wstęp: Refleksja i konkret
  2. W kręgu teorii poznania antropologicznego
  3. Dole i niedole pojęcia kultury
  4. Wokół dekonstrukcji antropologicznej
  5. Clifford Geertz i myśl ponowoczesna
  6. Globalizacja i krążenie przekazów symbolicznych
  7. Nasze „tu i teraz”
  8. Niezbywalny czar etniczności
  9. Antropologia i literatura
  10. Zakończenie: Relatywizm zrelatywizowany
  11. Bibliografia

Wstęp: Refleksja i konkret


0005 0006


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska