1. Introduction
  2. Reforms, adaptation, and breakthrough: continuity of change and transformation
  3. Reforms and their limits
  4. Adaptive processes and crisis of legitimacy
  5. Dynamics of post-communism: from passive politization to active depolitization?
  6. References

Introduction


0004 0005 0006 0007


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska