1. Wstęp
  2. Negocjacje - charakterystyka procesu
  3. Psychospołeczne aspekty przebiegu negocjacji
  4. Teoretyczne podstawy analizy negocjacji gospodarczych
  5. Determinanty funkcjonowania negocjatorów w świetle wyników badań własnych
  6. Zakończenie
  7. Bibliografia
  8. Summary
  9. Spis tabel
  10. Spis rysunków

Wstęp


0002 0003


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska