1. Rozdział I. Opis projektu
  2. Rozdział II. Praca
  3. Rozdział III. Przedsiębiorstwo wiedzy
  4. Rozdział IV. Pracownik wiedzy
  5. Rozdział V. Uwagi o metodzie
  6. Rozdział VI. Nowoczesne biurokracje
  7. Rozdział VII. Czas pracy
  8. Rozdział VIII. Zaufanie
  9. Rozdział IX. HRM u pracowników wiedzy
  10. Rozdział X. Zakończenie
  11. Bibliografia

Rozdział I. Opis projektu


0003 0004 0005 0006 0007


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska