1. WSTĘP
  2. CZĘŚĆ I Polska politologia w obliczu przemian – wybrane problemy teoretyczne i praktyczne
  3. ROZDZIAŁ I ZMIANA MODELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH A WYZWANIA DLA POLSKICH POLITOLOGÓW
  4. ROZDZIAŁ II POLSKA POLITOLOGIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU
  5. ROZDZIAŁ III POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W ERZE NAUKI CYFROWEJ
  6. CZĘŚĆ II Indeks politologicznych źródeł cyfrowych
  7. ZAKOŃCZENIE
  8. BIBLIOGRAFIA

WSTĘP


0004 0005 0006 0007


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska