1. "Wielcy artyści", "arcydzieła" i inne słowa
 2. Flaxman 1793 - Picasso 1903
 3. Język historii sztuki a język polityki
 4. Złudzenia szkicu
 5. Miejsce dzieła
 6. Paralele
 7. Wizerunek mistrza
 8. "Gest, który nic nie wyraża"
 9. "I ciągle widzę ich twarze..."
 10. Matejko a akademizm
 11. Jak Jan Matejko malował "Kazanie Skargi"?
 12. Boznańska i inne
 13. Czy artystce wolno wyjść za mąż?
 14. Sztuka i zasady. "Śniadanie na trawie" Édouarda Maneta w świetle akademickich reguł
 15. "Szczęśliwa godzina". Malarstwo polskie około roku 1900
 16. Przypisy
 17. Nota edytorska
 18. Spis ilustracji
 19. Indeks osób

"Wielcy artyści", "arcydzieła" i inne słowa


0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska