1. Wprowadzenie
  2. Rozdział 1 Uwagi metodologiczne
  3. Rozdział 2 PKP Energetyka a obowiązki regulacyjne państwa w modelowaniu rynku
  4. Rozdział 3 Znaczenie infrastruktury spółki PKP Energetyka w systemie bezpieczeństwa energetycznego i transportowego RP: aspekty techniczne
  5. Rozdział 4 Infrastruktura spółki PKP Energetyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
  6. Rozdział 5 PKP Energetyka – wyzwania regulacyjne
  7. Rozdział 6 Plany rozwojowe spółki PKP Energetyka w kontekście międzynarodowym
  8. Podsumowanie
  9. Bibliografia
  10. Noty o autorach

Wprowadzenie


0002 0003


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska