1. Przedmowa
 2. Wprowadzenie do wiedzy o sieciach neuronowych naturalnych i sztucznych oraz o ich zastosowaniach
 3. Struktura sieci
 4. Uczenie sieci
 5. Działanie najprostszej sieci
 6. Uczenie prostych liniowych sieci jednowarstwowych
 7. Sieci nieliniowe
 8. Backpropagation
 9. Formy uczenia sieci neuronowych
 10. Sieci neuronowe samouczące się
 11. Sieci samoorganizujące się
 12. Sieci rekurencyjne

Przedmowa


0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska