1. Wprowadzenie
  2. Rozdział 1. Komunikowanie. Zarys problematyki
  3. Rozdział 2. Rozwój badań nad komunikowaniem masowym
  4. Rozdział 3. Rola, cele i funkcje mass mediów
  5. Rozdział 4. Wpływ mass mediów na życie społeczne
  6. Rozdział 5. Wpływ mass mediów na tożsamość człowieka
  7. Rozdział 6. Budowanie tożsamości w Internecie
  8. Podsumowanie
  9. Bibliografia

Wprowadzenie


0003 0004 0005 0006 0007 0008


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska