1. Wstęp
 2. 1. Prawne, ekonomiczne i psychologiczne aspekty pracy
 3. 2. Źródła informacji statystycznej na temat kosztów pracy i wynagrodzeń
 4. 3. Metoda prezentacji wyników badania przeciętnych wynagrodzeń nominalnych brutto
 5. 4. Zróżnicowanie wynagrodzeń w ciągu jednego roku
 6. 5. Wieloletnie zróżnicowanie wynagrodzeń
 7. 6. Koszty pracy
 8. 7. Prasowe i polityczne wypowiedzi o wynagrodzeniach oraz kosztach pracy
 9. 8. Zróżnicowanie wynagrodzeń w świetle opinii społecznej
 10. 9. Hipotetyczny wpływ struktury społecznej na dynamikę wynagrodzeń
 11. Podsumowanie
 12. Summary. Polish wages and labour costs in the years 1992-1999
 13. Aneks
 14. Materiały źródłowe. Literatura

Wstęp


0002 0003 0004 0005


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska