1. Wprowadzenie
  2. Rozdział I. „Hymny" Jana Dantyszka - próba interpretacji
  3. Rozdział II. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego poetycki traktat o naturze i łasce
  4. Rozdział III. Czy rzeczywiście kwietyzm? O "Rymach duchownych" Sebastiana Grabowieckiego
  5. Rozdział IV. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego tęsknota do "ojczyzny niebieskiej"
  6. Rozdział V. Glosy do "Nadobnej Pasqualiny"
  7. Zakończenie
  8. Summary
  9. Indeks nazwisk

Wprowadzenie


0004 0005 0006 0007 0008 0009


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku