1. Rozdział I. Problematyka, literatura i źródła
 2. Rozdział II. Organizacja i technika produkcji
 3. Rozdział III. Rynek napojów alkoholowych (produkacja miejscowa, import, asortyment)
 4. Rozdział IV. Konsumpcja alkoholu
 5. Rozdział V. Alkohol w kuchni i aptece - formy konsumpcji
 6. Rozdział VI. Kultura konsumpcji alkoholu
 7. Rozdział VII. Uwagi końcowe
 8. Zestawienie miar pojemności
 9. Aneksy
 10. Spis aneksów
 11. Bibliografia (z wykazem skrótów)
 12. Spis tabel
 13. Fermentationsgetränke im Königlichen Preußem in XVI-XVII Jahrhundert (Produktion - Import - Konsumption). Zusammenfassung

Rozdział I. Problematyka, literatura i źródła


0002 0003 0004 0005 0006


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska