1. Wstęp
  2. Królestwo Polskie u progu powstania styczniowego
  3. Rada Miejska Częstochowy a sprawa reformy samorządowej w Królestwie Polskim w latach 1861-1863
  4. Zamiana miast na osady w Królestwie Polskim
  5. Procesy urbanizacyjne w Królestwie Polskim po 1864 r.
  6. Z zagadnień ksztaltowania się burżuazji polskiej
  7. Burżuazja polska na tle europejskim
  8. Leon Newachowicz (1778-1831)
  9. Zakłady Budowy Maszyn w Żarkach Piotra Steinkellera
  10. Studenci polscy w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu w latach 1867-1876
  11. Burżuazja w Polsce - założenia badawcze

Wstęp


0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku