Max Weber a Karol Marks: socjologia Maxa Webera jako „pozytywna krytyka materializmu historycznego”
Stanisław Kozyr-Kowalski

275 stron
Okladka