1. Słowo wstępne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  2. Badanie strat Powstania Wielkopolskiego: dzieje i uwarunkowania
  3. „Pierwsi polegli” Powstania Wielkopolskiego
  4. Źródła i opracowania
  5. Oznaczenia
  6. Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27 grudnia 1918 roku do 8 marca 1920 roku
  7. Tabela 1. Wykaz osób, które pojawiały się na listach strat, ale nie były powstańcami lub ich śmierć mogła nie być związana z Powstaniem Wielkopolskim
  8. Tabela 2. Nazwiska usunięte z wykazu głównego w I wydaniu. Tabela 3. Nazwiska dodane do II wydania
  9. Różne pisownie nazwisk i imion. Tabela 4. Podział według nazwisk podstawowych
  10. Tabela 5. Podział według nazwisk alternatywnych

Słowo wstępne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego


0002


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska