1. Wstęp
 2. Rozdział I. Polityczny aspekt małżeństw Paleologów z łacinniczkami
 3. Rozdział II. „Panieńskie lata ” łacińskich żon Paleologów
 4. Rozdział III. Rola łacińskich małżonek na cesarskim dworze
 5. Rozdział IV. Pożytek z małżeństw bizantyńsko-łacińskich dla cesarstwa Paleologów i dla Zachodu
 6. Zakończenie
 7. Wykaz ważniejszych skrótów
 8. Bibliografia
 9. Summary: The Latin Ladies on the Bosporos. Byzantine-Latin Marriages in the Imperial Family of the Palaiologoi (13th-15th Centuries)
 10. Tablica genealogiczna, mapy i ilustracje
 11. Indeks osobowy
 12. Od Redakcji

Wstęp


0003 0004 0005 0006 0007


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska