1. Wstęp
 2. Część 1. Kultura popularna i globalizacja
 3. Rozdział I. Popkultura – od ubezwłasnowolnienia po prosumpcję
 4. Rozdział II. Globalizacja popkultury
 5. Część 2. Fani – awangarda kultury prosumpcji
 6. Rozdział III. Zaangażowanie fanów – od konsumpcji po produktywność
 7. Rozdział IV. Fani jako członkowie wspólnoty
 8. Rozdział V. Opór fanów
 9. Rozdział VI. Fani jako awangarda kultury prosumpcji
 10. Część 3. Kultury prosumpcji
 11. Rozdział VII. (Nie)globalni fani
 12. Rozdział VIII. Polscy fani
 13. Zakończenie
 14. Aneks metodologiczny
 15. Bibliografia

Wstęp


0004 0005 0006


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska