Jak daleko sięga demokracja w Europie. Polska, Niemcy i wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej
Basil Kerski (oprac.)
Jacek Kołtan (red.)
Przemysław Ruchlewski (red.)

47 stron
Okladka